30/01/2023 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trắng (I)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 00:38

 

Ứng đáo thiên minh đầu tận bạch
      Bạch Cư Dị


Ngủ giấc giờ mỗi ngắn
An thần liều mỗi cao
Tóc trăng vằng vặc trắng
Gối bạc đầu vào đâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đêm trắng (I)