15/06/2024 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 2
浣溪沙其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:03

 

Nguyên tác

樓上晴天碧四垂
樓前芳草接天涯
勸君莫上最高棲
新筍已成堂下竹
落花都入燕巢泥
忍聽林裏杜鵑啼

Phiên âm

Lâu thượng tình thiên bích tứ thuỳ
Lâu tiền phương thảo tiếp thiên nhai
Khuyến quân mạc thượng tối cao thê
Tân duẫn dĩ thành đường hạ trúc
Lạc hoa đô nhập yến sào nê
Nhẫn thính lâm lý đỗ quyên đề

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trên lầu trời xanh ngắt một màu
Trước lầu trời cỏ tiếp liền nhau
Khuyên đừng lên chót bậc thang cao
Măng mọc dưới thềm thành khóm trúc
Hoa rơi tổ yến đã tha vào
Ngại nghe rừng thẳm tiếng quyên rầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Hoán khê sa kỳ 2