21/10/2021 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niềm vinh quang
Слава

Tác giả: Konstantin Simonov - Константин Симонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2017 15:12

 

Nguyên tác

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tuyết đã tan chỉ sau năm phút
Còn lớp mỏng thôi phủ áo choàng
Anh mỏi mệt nằm trên mặt đất
Cánh tay tê dịch chuyển khó khăn

Anh hy sinh. Anh không ai biết
Chúng tôi đi mới được nửa đường
Niềm vinh quang của người đã khuất
Nâng cánh người tiếp bước xông lên

Ở chúng ta có tự do khốc liệt:
Giọt lệ rơi từ mắt mẹ âm thầm
Sự bất tử của toàn dân tộc
Phải trả bằng cái giá hy sinh
1942
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Konstantin Simonov » Niềm vinh quang