04/12/2022 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đầu ngày sáng tối giao thoa”

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/09/2013 09:04

 

Đầu ngày sáng tối giao thoa
Phút giây vừa đủ cho ta ngoái nhìn
Dở hay, thiện ác hiện hình
Có người trốn chạy chính mình không xong
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » “Đầu ngày sáng tối giao thoa”