28/11/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Hoàng hoài cổ

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:19

 

Nô nức qua chơi thú Vị Hoàng[1]
Nay nơi phong vận đất nhiều quan[2]
Trời kia xui khiến sông nên bãi
Ai khéo xoay ra phố nửa làng[3]
Khua múa trống chiêng chùa vẫn nức
Xì xèo tôm tép chợ hầu tan
Việc làng quan lớn đi đâu cả?
Chỉ thấy dăm ba bác xã bàn[4]
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998
[1] Sau đổi tên là Vị Xuyên, là tên cũ làng quê nhà thơ, cũng là tên con sông chảy sát bên đồng làng.
[2] Đất này có nhiều người đỗ đạt cao làm quan to như tiến sĩ Vũ Công Độ, phó bảng Trần Doãn Đạt, tam nguyên Trần Bích San.
[3] Khi Pháp mở cảng Hải Phòng và không dùng Nam Định làm cửa khẩu nữa thì đoạn sông Vị Hoàng lâu ngày không được nạo vét bị phù sa lấp dần thành bãi, người ta lợi dụng xây dựng nhà cửa để ở, sau thành phố xá đông đúc.
[4] Tình trạng ngưng trệ tiêu điều của Vị Hoàng lúc đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Vị Hoàng hoài cổ