25/09/2023 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 11

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:15

 

Khó hèn là phận biết là sao
Sang trọng đã từng có lạ bao
Ngay thảo đối cùng mười đất thấp
Ái ưu thấu đến chín trời cao
Hổ danh chút trộm dòng vàng ngọc
Thẹn nỗi còn pha tiếng mận đào
Giận kẻ uốn ngay làm cong thế
Phận yên đòi phận dám phi phao
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 11