20/07/2024 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Khiển hứng
西江月-遣興

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2015 22:19

 

Nguyên tác

醉裡且貪歡笑,
要愁那得功夫。
近來始覺古人書,
信著全無是處。

昨夜松邊醉倒,
問松我醉如何?
只疑松動要來扶,
以手推松曰去!

Phiên âm

Tuý lý thả tham hoan tiếu,
Yếu sầu na đắc công phu.
Cận lai thuỷ giác cổ nhân thư,
Tín trước toàn vô thị xứ.

Tạc dạ tùng biên tuý đảo,
Vấn tùng ngã tuý như hà?
Chỉ nghi tùng động yếu lai phù,
Dĩ thủ thôi tùng viết khứ!

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đang say ta cứ vui cười
Âu sầu chi để nhọc hơi
Gần đây đọc cổ nhân mới hiểu
Chữ tín thì đâu có hoài

Đêm qua nẻo tùng say ngã
Tùng ơi, thấy ta sao vậy?
Ta nghi tùng đến nâng ta dậy
Liền gạt đi bảo: cút ngay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Tây giang nguyệt - Khiển hứng