12/08/2020 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Sơn quan
橫山關

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:10

 

Nguyên tác

地表立孱顏,
連峰到海間。
百年看故壘,
千里入重關。
宿鳥初投樹,
歸雲半擁山。
遲遲蘇季子,
裘敝未知還。

Phiên âm

Địa biểu lập sàn nhan,
Liêu phong đáo hải gian.
Bách niên khan cổ luỹ[1],
Thiên lý nhập trùng quan.
Túc điểu sơ đầu thụ,
Quy vân bán ủng san.
Trì trì Tô quý tử[2],
Cửu tệ vị tri hoàn.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Non cao nêu đất nước,
Liền một dẫy ra khơi.
Thành cũ trăm năm vững,
Ải xa nghìn dặm dài.
Chim về rừng lác đác,
Mây bám núi chơi vơi.
Chàng Tô nấn ná mãi,
Tấm áo rách tơi rồi.
Ải Hoành Sơn là ải trên núi Hoành Sơn, tục gọi là Đèo Ngang.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Thành Hời, sau gọi là thành Ông Ninh, ở sườn Đèo Ngang.
[2] Tức Tô Tần thời Chiến Quốc, có lần sang thuyết Tần Huệ Vương không đắt, ở nấn ná lại đất Lạc Dương, đến nối tấm áo mặc khi ra đi đã rách tơi mới đi bộ trở về nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoành Sơn quan