10/08/2022 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba bài thơ xuân: Đồng quê bát ngát...

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:13

 

Đồng quê bát ngát xôn xao,
Xanh sao thơm mát, vàng sao mặn nồng.
Êm sao gió thở bên sông!
Ấm sao hỡi bạn! Đất hồng bên chân.
Đời vui không chút phân vân,
Đời lên tuần tự từ nhân ngọt ngào...
Hà Đông, 2-1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Ba bài thơ xuân: Đồng quê bát ngát...