07/12/2022 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo 1
시조 1

Tác giả: Hwang Jin-i - 황진이

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2012 20:40

 

Nguyên tác

청산리靑山裏 벽계수碧溪水야 수이 감을 자랑 마라.
일도창해一到蒼海하면 돌아오기 어려우리.
명월이 만공산滿空山하니 쉬어간들 어떠리.

Bản dịch của Nhật Chiêu

Núi biếc, suối xanh ơi
chớ cuống ngạo mà trôi.
Một khi ra đến biển
thì biết làm sao lui.
Núi đồi đầy trăng sáng
chi bằng lãng đãng chơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hwang Jin-i » Sijo 1