05/12/2022 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạm vãng Bạch Đế, phục hoàn Đông Đồn
暫往白帝復還東屯

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:36

 

Nguyên tác

復作歸田去,
猶殘獲稻功。
築場憐穴蟻,
拾穗許村童。
落杵光輝白,
除芒子粒紅。
加餐可扶老,
倉庾慰飄蓬。

Phiên âm

Phục tác quy điền khứ,
Do tàn hoạch đạo công.
Trúc trường lân huyệt nghĩ,
Thập tuệ hứa thôn đồng.
Lạc xử quang huy bạch,
Trừ mang tử lạp hồng.
Gia xan khả phù lão,
Thương dữu uỷ phiêu bồng.

Dịch nghĩa

Lại trở về với ruộng vườn mà mình đã bỏ đi,
Còn lại cái công việc thu hoạch lúa.
Vỡ đất thì thấy thương tổ kiến,
Gặt lúa mặc cho bọn trẻ trong làng.
Giã gạo cho tới trắng,
Xát vỏ thấy hột đỏ.
Thêm bữa giúp thân già,
Dành dụm cho đỡ cảnh long đong.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quay về lại làm ruộng,
Gặt thóc còn dở công.
San đất thương tổ kiến,
Gặt lúa giao trẻ làng.
Chày rơi trắng hiện rõ,
Xay trấu hột gạo hồng.
Bữa cơm nuôi được lão,
Kho đụn đỡ long đong.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tạm vãng Bạch Đế, phục hoàn Đông Đồn