12/04/2021 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (Nghe xong khúc tỳ bà...)

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:35

 

Nghe xong khúc tỳ bà, nước mắt gói vào vạt áo
Bến Tầm Dương đâu thấm lệ khách Giang Châu
Sao từ đấy, lệ tỳ bà không ráo
Và bến Tầm Dương luôn gọi sóng sầu?
01-1989
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Không đề (Nghe xong khúc tỳ bà...)