01/10/2022 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ vần bài Vịnh trăng (VIII)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 03:11

 

Ngắm nghía càng lâu càng hữu tình,
Càng cao càng sáng vuỗn[1] càng thanh.
Soi thế giới muôn bờ cõi,
Dãi lâu đài mấy khắc canh.
Vàng điểm thơ ai câu trướng vóc,
Ngọc pha rượu khách chén dòng[2] xanh.
Mấy người dạm[3] được hình dong ấy,
Giúp sáng chăng thì một Cảnh tinh[4].
[1] Vẫn.
[2] Sông.
[3] Vẽ.
[4] Ngôi sao sáng hơn các vì sao khác, có thể giúp sức sáng cho mặt trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ vần bài Vịnh trăng (VIII)