25/10/2021 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 1
過招國李家南園其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/01/2011 07:30

 

Nguyên tác

潘岳無妻客為愁,
新人來坐舊粧樓。
春風猶自疑聯句,
雪絮相和飛不休。

Phiên âm

Phan Nhạc vô thê khách vị sầu,
Tân nhân lai toạ cựu trang lâu.
Xuân phong do tự nghi liên cú,
Tuyết nhứ tương hoà phi bất hưu.

Dịch nghĩa

Phan Nhạc mất vợ, buồn bã thân làm khách,
Người mới đến ngồi nơi lầu trang cũ.
Gió xuân còn ngờ câu thơ đẹp,
Tơ liễu và bông tuyết hoà nhau bay chẳng ngừng.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Phan Nhạc sầu tình thân lẻ loi,
Lầu hoa chốn cũ bóng hồng soi.
Gió xuân hẳn ngại câu thơ đẹp,
Tớ tuyết chan hoà bay chẳng thôi.
Chiêu Quốc phường là nơi ở của Lý Mông. Lý Mông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 5, làm rể nhà quyền quý. Cũng là nơi ở của vị tiết độ sứ Lý Hoàn. Con rể của Vương Mậu Nguyên cũng có hai người họ Lý. Ở đây không biết tác giả chỉ ai. Cả hai bài thơ đều diễn tả tình cảm nhung nhớ người thân của Lý Thương Ẩn.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 1