28/10/2021 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỗ giá Thiên Trường thư sự kỳ 2
扈駕天長書事其二

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 02:11

 

Nguyên tác

即墨行都古澗瀍,
民熙俗古太平年。
榮河水繞九重殿,
保口風搖百丈船。
兩岸新霜金橘國,
滿成細雨土蝦天。
小臣歲歲陪鸞輅,
依舊藍袍司隸前。

Phiên âm

Tức Mặc hành đô cổ Giản Triền,
Dân hi tục cổ thái bình niên.
Vinh hà thuỷ nhiễu cửu trùng điện,
Bảo khẩu phong dao bách trượng thuyền.
Lưỡng ngạn tân sương kim quất quốc,
Mãn thành tế vũ thổ hà thiên.
Tiểu thần tuế tuế bồi loan lộ,
Y cựu lam bào tư lệ tiền.

Dịch nghĩa

Hành đô Tức Mạc như miền sông Giản sông Triền xưa,
Nhân dân vui vẻ, phong tục chất phác giữa những năm thái bình.
Nước sông Vinh vây quanh toà điện chín tầng,
Gió cửa Bảo lay động con thuyền trăm trượng.
Sương mới hai bên bờ một vùng quít vàng,
Mưa phùn đầy thành, một trời rươi.
Kẻ hạ thần hàng năm theo hầu xe loan,
Vẫn là viên Tư lệ áo lam như cũ.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tức Mặc hành đô cảnh lạ lùng,
Dân vui đời thịnh lại thuần phong.
Gió đưa cửa Bảo thuyền trăm trượng,
Nước diễu sông Vinh điện chín trùng.
Cả xứ mưa bay rươi trắng nõn,
Hai bờ sương xuống quýt vàng hung,
Hàng năm thần tử, hầu loan giá.
Vấn tấm bào lam mãi ruổi rong
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hỗ giá Thiên Trường thư sự kỳ 2