03/07/2022 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem hát bội

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 22:56

 

Năm 1932, Bảo Đại “hồi loan”, các tỉnh Trung Kỳ tổ chức đón rước linh đình, nhân đó có bài thơ này.

Trống ban kèn thổi tiếng om sòm
Bốn mặt bà con ngóng cổ nom
......[1]
Bá quan chầu dưới uốn lưng tôm!
Phất cò giong trống vầy quân quạ
Diễu võ dương oai giả tướng hùm!
Sân khấu tuồng kia chưa hạ lớp
Trung trung nịnh nịnh rối tùm lum!
Thế Nhu

Nguồn: Báo Tiếng dân, số ngày 13-7-1932
[1] Nguồn chép thiếu một câu, hiện chưa bổ sung được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Xem hát bội