23/05/2022 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tà dương

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2009 07:24

 

Ta dong xe ngựa
Ven núi tà dương
Áo em phớt hường
Trong chiều nắng quái

Gò cương ngựa lại
Chào em bên đường

Tay vẫy tà dương

Em là chiêu dương
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tà dương