05/08/2020 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một lần ốm

Tác giả: Ngô Quang Đoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 20:55

 

Nào chỉ riêng mình ốm bấy lâu
Trong quân tráng sĩ khặc khừ đau
Giá như bệnh cứ giành ta nhỉ?
Lòng thoắt thành vui dễ mấy sầu!
Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quang Đoan » Một lần ốm