22/10/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô mặc yếm cổ xây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 13:45

 

Hỡi cô mặc yếm cổ xây,
Lại đây tôi gả ông Tây béo sù.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô mặc yếm cổ xây