24/05/2024 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 5
竹枝歌其五

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 01:23

 

Nguyên tác

路迷鄉思渺何極,
長怨歌聲苦淒急。
不知歌者樂與悲,
遠客乍聞皆掩泣。

Phiên âm

Lộ mê hương tứ diểu hà cực,
Trường oán ca thanh khổ thê cấp.
Bất tri ca giả lạc dữ bi,
Viễn khách sạ văn giai yểm khấp.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xứ nào đây lòng nhớ quê đường lạc
Nghe lời ca càng u oán bi thương
Buồn hay vui nào biết đâu người hát
Khiến khách nghe đầy nước mắt, hận trường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Trúc chi ca kỳ 5