26/03/2023 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt
未時進發次東里暫住午飯偶引鏡其頷下一鬚變白命童拔之戲成一絕

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 21:52

 

Nguyên tác

滿目無相識,
舟中獨寫詩。
吾心難說處,
只有一鬚知。

Phiên âm

Mãn mục vô tương thức,
Chu trung độc tả thi.
Ngô tâm nan thuyết xứ,
Chỉ hữu nhất tu tri.

Dịch nghĩa

Khắp trong tầm mắt, không có ai hiểu ta
Một mình làm thơ trong thuyền
Nỗi khó nói trong lòng ta
Chỉ có một sợi râu biết

Bản dịch của Phan Văn Các

Dưới trời vắng tri âm
Trong thuyền, thơ riêng viết
Nỗi khó nói thâm tâm
Chỉ một sợi râu biết
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt