14/08/2020 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái nhà ai (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 15:52

 

Em là con gái nhà ai,
Lời ăn nết nói khoan thai nhẹ nhàng?
- Nhà em ở cạnh vườn đình,
Xung quanh có gạch xây thành tứ vi.
Nhà em ăn chơi chẳng thiếu đồ chi,
Tủ chè, sập gụ, hoành phi trong ngoài.
Đằng trước có núi Yên Lai[1],
Đằng sau có cả vườn trúc, vườn mai, vườn hồng.
Cha em mặc áo thêu rồng,
Mẹ em hoàng hậu chính cung nhà vàng.
Chú em là đức Thánh Quan[2],
Bác em là ông Hàn Tín, đánh tan giặc loàn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thuộc xã Trường Văn, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.
[2] Quan Vân Trường, một tướng giỏi thời Tam Quốc ở Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà ai (I)