25/03/2023 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả
望終南山寄紫閣隱者

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 16:15

 

Nguyên tác

出門見南山,
引領意無限。
秀色難為名,
蒼翠日在眼。
有時白雲起,
天際自舒捲。
心中與之然,
托興每不淺。
何當造幽人,
滅跡棲絕巘?

Phiên âm

Xuất môn kiến Nam sơn,
Dẫn lĩnh ý vô hạn.
Tú sắc nan vi danh,
Thương thuý nhật tại nhãn.
Hữu thì bạch vân khởi,
Thiên tế tự thư quyển.
Tâm trung dữ chi nhiên,
Thác hứng mỗi bất thiển.
Hà đương tạo u nhân,
Diệt tích thê tuyệt hiến?

Dịch nghĩa

Ra cửa gặp ngay núi Nam sơn,
Ý tưởng đến với ta không ngừng.
Cái tên không nói lên hết được vẻ đẹp,
Núi, cỏ xanh biêng biếc chói loà ánh mặt trời.
Có lúc mây trắng đùn đến từng mảng,
Trời bỗng như mở ra những khoảng riêng.
Tâm nằm ở trong chốn tự nhiên,
Nâng cao hứng như không bao giờ cạn.
Cảnh như thế sao lại có người ở ẩn,
Đến nơi dừng chân cũng xoá vết tích trên núi cao.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Núi Nam ra cửa thấy rồi,
Ý dâng vô hạn bồi hồi lòng ta.
Tên đâu xứng vẻ đẹp mà,
Núi xanh ngăn ngắt, chói loà nắng mai.
Có khi mây nổi đầy vơi,
Có khi khép lại góc trời cõi riêng.
Giữ lòng cho được thản nhiên,
Cảm sâu, hứng lạ hiện lên phút này.
Có khi náu ẩn nơi đây,
Đỉnh non cao, xoá dấu giày sạch không.
Nam sơn trong bài tức núi Chung Nam, nay ở huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả