04/02/2023 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 19:01

 

Nợ một khoản bạc đầu chưa trả hết
Lãi mẹ lãi con luỵ mấy kiếp lời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nợ