03/08/2021 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ra về, em khóc đãi đưa anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:27

 

Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
Nợ duyên, duyên nợ không thành thì thôi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ra về, em khóc đãi đưa anh