29/05/2023 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có còn (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/07/2021 06:45

 

Vai còn sương ướt cầu ao?
Mắt còn vương chút trăng nào nữa không?
Tình còn vướng níu chân lòng?
Duyên còn sót sợi tơ hồng người trao?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Có còn (I)