13/08/2020 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lam giang
藍江

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 23:10

 

Nguyên tác

清晨望藍江,
藍江漲秋水。
魚鱉遊丘陵,
牛馬迷涯涘。
圮岸崩暴雷,
鴻濤見奇鬼。
危險勝人心,
傾覆亦天意。
我望藍江頭,
寸心常惴惴。
常恐一失足,
汨沒無底止。
如何世間人,
乘險不知畏。
去者何滔滔,
來者尚未已。
帝德本好生,
那得長如是。
擬驅千仞山,
填平五百里。

Phiên âm

Thanh thần vọng Lam Giang,
Lam Giang trướng thu thuỷ.
Ngư miết du khâu lăng,
Ngưu mã mê nhai sĩ.
Dĩ ngạn băng bạo lôi,
Hồng đào kiến kỳ quỷ.
Nguy hiểm thắng nhân tâm,
Khuynh phúc diệc thiên ý.
Ngã vọng Lam Giang đầu.
Thốn tâm thường chuý thuý.
Thường khủng nhất thất túc,
Cốt một vô để chỉ.
Như hà thế giai nhân,
Thừa hiểm bất tri uý ?
Khứ giả hà thoa thao!
Lai giả thượng vị dĩ.
Đế đức bản hiếu sinh,
Ná đắc trường như thị ?
Nghĩ khu Thiên Nhận[1] sơn,
Điền bình ngũ bách lý.

Dịch nghĩa

Sáng sớm, nhìn ra sông Lam,
Mùa thu, nước lên to.
Cá giải bơi trên bờ,
Ngựa trâu lạc mất lối.
Bờ sông lở ầm ầm như sấm,
Sóng dâng lên giống một bầy quỷ.
Thật nguy hiểm hơn lòng người!
Sụt lở cũng do ý trời!
Ta nhìn ra sông Lam,
Lòng những lo ngay ngáy.
Không mau sẩy chân,
Thì chỉm nghỉm xuống tận đáy sâu.
Thế mà sao người thế gian,
Cứ xông pha nơi hiểm nghèo mà không biết sợ?
Kẻ đi tới ào ào,
Người đi lại cũng không ngớt.
Trời vốn có đức hiếu sinh,
Sao để như vậy mãi?
Muốn xô đẩy núi Thiên Nhận xuống,
Lấp bằng năm trăm dặm dòng sông này!

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sáng sớm ngắm sông Lam
Mùa thu nước sông lớn
Cá giải đùa bãi gò
Ngựa trâu lạc bờ bến
Bờ lở sấm vang ầm
Sóng xô quỉ lạ hiện
Nguy hiểm nản lòng người
Sụt lở ý trời khiến
Ta trông đầu sông Lam
Tấc lòng thường áy náy
Không may lỡ sẩy chân
Chìm nghỉm sâu tận đáy
Cớ sao người thế gian
Nguy hiểm không sợ hãi?
Người trước ào ào đi
Người sau ùn ùn tới
Lòng trời vốn thương người
Sao để như thế mãi
Muốn đem Thiên Nhận Sơn
Lấp bằng sông Lam lại.
[1] Dãy núi giáp giới hai huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Thanh Chương (Nghệ An), ngăn sông Phố và sông Lam. Đây là nơi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ở ẩn, bên cạnh thành Lục Niên của vua Lê Thái Tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Lam giang