12/08/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc lâu
北樓

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 02:03

 

Nguyên tác

春物豈相干,
人生只強歡。
花猶曾斂夕,
酒更不知寒。
異域東風濕,
中華上像寬。
此樓堪北望,
輕命倚欗杆。

Phiên âm

Xuân vật khởi tương can,
Nhân sinh chỉ cưỡng hoan.
Hoa do tằng liễm tịch[1],
Tửu cánh bất tri hàn.
Dị vực đông phong thấp,
Trung Hoa[2] thượng tượng[3] khoan.
Thử lâu kham bắc vọng,
Khinh mệnh ỷ lan can.

Dịch nghĩa

Sắc xuân nào há can gì,
Đời người chỉ là gượng vui mà thôi.
Hoa đêm còn khép nép,
Rượu uống nên không biết trời lạnh lùng.
Nơi đất lạ gió xuân ẩm ướt,
Trung Hoa trời rộng thênh.
Đừng ở lầu này trông về cõi bắc,
Sinh mệnh nhỏ đứng dựa lan can.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cứ mặc sắc xuân nồng,
Đời người gượng vui chung.
Hoa đêm còn khép nép,
Rượu chẳng biết lạnh lùng.
Đất lạ hơi xuân ướt,
Trung Hoa trời rộng thênh.
Lầu này trông cõi bắc,
Mệnh mỏng cậy ai cùng?
Bài thơ này được làm khi ông ở Quế Lâm vào khoảng năm Đại Trung thứ hai (848).

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách Hoa phổ chép: Hoa dạ hợp... buổi sáng nở ra, buổi tối khép lại.
[2] Chỉ vùng đất trung nguyên Trung Quốc.
[3] Chỉ bầu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Bắc lâu