19/08/2022 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những khi vai gánh tay đèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 17:57

 

Những khi vai gánh tay đèo,
Đi về lấy quách chồng nghèo cho xong.
Ngày ngày quang thúng đi đong,
Chày gạo, cối lúa không xong có chồng.
Nhỡ khi đi gánh về gồng,
Trời mưa, trời gió dặn chồng gánh đưa.
Nhỡ khi đi sớm về trưa,
Ta ngồi nghỉ mát đò đa thanh nhàn.
Không ai đo đếm ruột gan,
Vợ chồng ta sẽ thở than ta làm.
Mai sau đã có phận trời,
Khi nào lại khổ suốt đời mà lo.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Những khi vai gánh tay đèo