20/09/2020 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tăng kỳ 2
贈僧其二

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 12/07/2014 06:55

 

Nguyên tác

出頭皆是新年少,
何處能容老病翁。
更把浮榮喻生滅,
世間無事不虛空。

Phiên âm

Xuất đầu giai thị tân niên thiếu,
Hà xứ năng dung lão bệnh ông?
Cánh bả phù vinh dụ sinh diệt,
Thế gian vô sự bất hư không.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ra đi từ buổi thiếu thời,
Nay già, bênh tật chả nơi nào cần.
Tử sinh như ráng phù vân,
Thế gian đâu chuyện không phần phù hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Tặng tăng kỳ 2