15/08/2022 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến nguỵ binh thi cảm tác
見僞兵屍感作

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 04:13

 

Nguyên tác

爾心原未利名縻,
卻向溪邊作死屍。
監轍誰人應早悟,
到身死後悔還遲。

Phiên âm

Nhĩ tâm nguyên vị lợi danh mi,
Khước hướng khê biên tác tử thi.
Giam triệt thuỳ nhân ưng tảo ngộ,
Đáo thân tử hậu hối hoàn trì.

Dịch nghĩa

Lòng mày nguyên chỉ tham danh lợi,
Để đến nỗi làm cái xác chết ở bên khe.
Soi vết xe trước đã đổ, ai đó nên sớm tỉnh ngộ,
Kẻo đến khi thân chết rồi mới hối hận thì đã muộn.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mày chỉ vì danh lợi đó thôi,
Bên khe đến nỗi để thây phơi!
Dấu xe trước mắt ai trông đó,
Kẻo chết ăn năn cũng muộn rồi.
Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Kiến nguỵ binh thi cảm tác