08/06/2023 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hát bội

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:53

 

Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi,
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi.
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc,
Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi.
Trên trính[1] có nhà còn lợp lọng,
Dưới chân không ngựa lại giơ roi.
Hèn chi chúng nói bội là bạc,
Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi.
Nguồn:
1. Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân, Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 153
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Một phần tạo nên khung nhà gỗ (cột, kèo, trính).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Vịnh hát bội