21/10/2021 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu biên
柳邊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:44

 

Nguyên tác

只道梅花發,
那知柳亦新。
枝枝總到地,
葉葉自開春。
紫燕時翻翼,
黃鸝不露身。
漢南應老盡,
霸上遠愁人。

Phiên âm

Chỉ đạo mai hoa phát,
Na tri liễu diệc tân.
Chi chi tổng đáo địa,
Diệp diệp tự khai xuân.
Tử yến thì phiên dực,
Hoàng ly bất lộ thân.
Hán Nam ưng lão tận,
Bá Thượng viễn sầu nhân.

Dịch nghĩa

Đường này chỉ có hoa mai nở thôi,
Tại làm sao mà liệu lại hớn hở như thế.
Cành cành đều chấm tới đất,
Lá lá tự nó bung ra tươi tắn.
Chim yến đỏ đôi khi vung cánh,
Chim vàng anh thì lại không lộ hình.
Ở phía nam vùng Hán uống sống tới già,
Nơi đồng bằng sông Bá, có người xa nhà đang rầu.

Bản dịch của Phan Ngọc

Chỉ biết hoa mai nở
Ai hay liễu cành tơ
Cành cành xuống đất rũ
Lá lá báo xuân về
Én đỏ đôi cánh mở
Oanh vàng khéo ẩn ghê
Hán Nam đành già ở
Nhớ Trường An tái tê
(Năm 763)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Liễu biên