02/12/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Trang hương sách

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 06:53

 

Nước Việt từ sau buổi xuống đường,
Hoa Trang giòng giõi ngát thư hương.
Trên bờ năm tháng soi thân phận,
Liễu hết thời khoe họ Đế vương!
Tháng 10-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hoa Trang hương sách