03/10/2022 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung văn tử quy
途中聞子規

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:40

 

Nguyên tác

春殘杜宇愁,
越客思悠悠。
雨歇孤村裏,
花飛遠水頭。
微風聲漸咽,
高樹血應流。
因此頻回首,
家山隔幾州。

Phiên âm

Xuân tàn đỗ vũ sầu,
Việt khách tứ du du.
Vũ hiết cô thôn lý,
Hoa phi viễn thuỷ đầu.
Vi phong thanh tiệm yết,
Cao thụ huyết ưng lưu.
Nhân thử tần hồi thủ,
Gia sơn cách kỷ châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiếng sầu đỗ vũ cuối xuân
Khiến cho khách Việt cũng lâng lâng buồn
Mưa ngừng rơi ở cô thôn
Đầu sông xa tắp hoa còn rụng bay
Gió đưa tiếng nấc nghẹn ngào
Máu như muốn nhỏ cây cao bên đường
Quay đầu lòng những vấn vương
Mấy châu cách trở cố hương xa vời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Đồ trung văn tử quy