01/02/2023 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 3
塞下曲其三

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:51

 

Nguyên tác

龍鬥雌雄勢已分,
山崩鬼哭恨將軍。
黃河直北千餘裏,
冤氣蒼茫成黑雲。

Phiên âm

Long đấu thư hùng thế dĩ phân,
Sơn băng quỷ khốc hận tướng quân.
Hoàng Hà trực bắc thiên dư lý,
Oan khí thương mang thành hắc vân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thế thắng bại thư hùng đã rỏ
Hận tướng quân núi đổ quỷ la
Bắc hoang ngàn dặm Hoàng Hà
Khí oan đầy dẫy phủ nhoà mây đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tái hạ khúc kỳ 3