07/12/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận
夏日閒遣敬步玉英女詩士懷感詩原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 23:08

 

Nguyên tác

閒情鷗露總相誇,
搔首何須聽暮鴉。
綠野數杯澆磈磊,
邯鄲一枕悟繁華。
秋來佇看瑤臺月,
春去猶尋上苑花。
瀟灑幸逢真女史,
詩筒到眼日添多。

Phiên âm

Nhàn tình âu lộ tổng tương khoa,
Tao thủ hà tu thính mộ nha.
Lục dã[1] sổ bôi kiêu khối lỗi,
Hàm Ðan[2] nhất chẩm ngộ phồn hoa.
Thu lai trữ khán Dao Ðài nguyệt,
Xuân khứ do tầm thượng uyển hoa.
Tiêu sái hạnh phùng chân nữ sử,
Thi đồng đáo nhãn nhật thiêm đa.

Dịch nghĩa

Cò vạc hay khen nhau cảnh nhàn rỗi
Trang điểm làm dáng cần gì phải chờ lúc quạ kêu đêm
Nâng ly Lục Dã tưới tràn đất sỏi đá
Mơ giấc Hàm Ðan hiểu rõ cảnh phồn hoa
Thu đến dừng xem trăng ở cảnh Dao Ðài
Xuân qua còn muốn tìm hoa ở vườn thượng uyển
Hân hạnh được gặp nữ sĩ chân chính
Thùng đựng những cuộn thơ trước mắt càng chất đầy

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vạc cò thư thả kháo nhau thường
Sao phải chờ đêm mới điểm trang
Vườn tược thơm tho mùi rượu đổ
Hàm Ðan thấm thía giấc mơ tan
Thu sang dừng ngắm Dao Ðài nguyệt
Xuân muộn tìm trông Thượng Uyển hương
Nữ sĩ hôm nay vui gặp gỡ
Chồng thơ hạnh ngộ chất đầy rương
[] Chỉ nơi đồng ruộng, điền viên.
[2] Có người họ Lư bị kẹt ở lữ xá Hàm Ðan, được đạo sĩ Lữ Ông 呂翁 tặng cho chiếc gối nằm ngủ. Nằm mơ thấy được sống xa hoa sung sướng suốt cuộc đời cho đến chết. Tỉnh giấc thì thấy Lữ Ông vẫn còn đó, khách trọ nấu nồi kê vàng 黃粱 vẫn chưa chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận