23/03/2023 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đông Khê công u cư
題東谿公幽居

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 18:02

 

Nguyên tác

杜陵賢人清且廉,
東溪卜築歲將淹。
宅近青山同謝朓,
門垂碧柳似陶潛。
好鳥迎春歌後院,
飛花送酒舞前簷。
客到但知留一醉,
盤中秪有水晶鹽。

Phiên âm

Đỗ Lăng[1] hiền nhân thanh thả liêm,
Đông Khê bốc trúc tuế thì yêm.
Trạch cận thanh sơn đồng Tạ Diễu[2],
Môn thuỳ bích liễu tự Đào Tiềm[3].
Hảo điểu nghênh xuân ca hậu viện,
Phi hoa tống tửu vũ tiền thiềm.
Khách đáo đản tri lưu nhất tuý,
Bàn trung chỉ hữu thuỷ tinh diêm[4].

Dịch nghĩa

Người hiền tài đất Đỗ Lăng đã thanh bạch lại liêm khiết
Dựng nhà bên suối Đông Khê ở ẩn đã lâu
Nhà gần bên núi xanh giống Tạ Diễu
Có dương liễu biếc rủ ngoài cửa giống Đào Tiềm
Chim hải âu hót mừng xuân đằng sau nhà
Trước thềm hoa bay như múa bên bàn rượu
Khách đến đều được giữ lại uống một chầu rượu
Trong mâm có độc một món muối trắng

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Người hiền đất Đỗ tiếng thanh liêm,
Ở ẩn Đông Khê sống ấm êm.
Nhà cạnh núi xanh như Tạ Diễu,
Ngỏ trồng liễu biếc giống Đào Tiềm.
Đón xuân chim hót sau vườn tược,
Tiễn rượu hoa bay trước bực thềm.
Khách đến ân cần say chén rượu,
Trên bàn nhâm nhấp muối đưa hèm.
(Năm 744)

[1] Tên đất, ở đông nam thành Trường An, Lý Bạch có nhà ở đây trong thời gian giúp vua Đường Minh Hoàng.
[2] Người đời Lục Triều, nổi tiếng về thơ ngũ ngôn.
[3] Người đời Tấn, giỏi thơ văn, trước sân nhà có trồng 5 cây liễu.
[4] Lấy tích vua Nguỵ Thái Võ đời Nam Bắc triều cho Thôi Hạo mười hộc rượu và một lượng muối mà nói rằng: "Vị khanh chi ngôn, nhược thử diêm tửu".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đề Đông Khê công u cư