10/08/2022 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bích
題壁

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 05:48

 

Nguyên tác

一團茅草亂蓬蓬,
驀地燒天驀地空。
爭似滿爐煨榾柮,
漫騰騰地暖烘烘。

Phiên âm

Nhất đoàn mao thảo loạn bồng bồng,
Mạch địa thiêu thiên mạch địa không.
Tranh tự mãn lô uy cốt quật,
Mạn đằng đằng địa noãn hồng hồng.

Dịch nghĩa

Một đám cỏ khô như rơm rác rối mắt,
Bỗng cháy bừng khắp đất trời, lúc lại tắt.
Sao bằng được lò lửa đầy củi gốc lỏi,
Cháy chầm chậm toả hơi nóng ấm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cỏ khô dày rậm rối từng từng,
Lúc cháy ngun ngun lúc cháy bừng.
Sao được như lò củi lỏi gốc,
Toả dần hơi ấm ánh hừng hừng.
Tương truyền rằng bài thơ nầy được viết trên tường một ngôi chùa trên đỉnh núi Tung Sơn ở phía đông Lạc Dương. Tư Mã Quang đời Tống thấy bài thơ nầy có đề “Chớ xoá bỏ”. Nhiều người đồng ý với Tư Mã Quang là bài thơ không chỉ tả cảnh cỏ hoang cháy, mà có ý dèm pha chính sách kinh tế của Vương An Thạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Đề bích