04/12/2022 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi em về

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/10/2020 20:12

 

Đưa em về đường “chiều mưa biên giới”
Kể chuyện em nghe đời “lính xa nhà”
Nhiều khi nằm “trên những vùng đất lạ”
Nghe mặn lòng giọt “nước mắt quê hương”

Em đi xa mang nặng “tình hoài hương”
Nay trở lại đi “giữa lòng đất mẹ”
Bao lâu rồi thương “mùa xuân của mẹ”
Nên trong lòng “xin giữ trọn tình quê”

Em về đây… xin “trả lại em yêu”
Những kỷ niệm trên “đường xưa lối cũ”
Tìm dư âm tiếng “tàu đêm năm cũ”
Nhớ thương người đi “lính trận miền xa”

Về đi em… anh “đưa em vào hạ”
Đưa em qua sông trên chuyến “đò chiều”
Anh nắm tay em đi dưới “nắng chiều”
Và hôn em lúc… “nửa đêm ngoài phố”…
2013

Tên tác phẩm & tác giả:
- Chiều mưa biên giới: Nguyễn Văn Đông;
- Lính xa nhà/ Mùa xuân của mẹ/ Lính trận miền xa: Trịnh Lâm Ngân
- Trên những vùng đất lạ/ Giữa lòng đất mẹ/ Xin giữ trọn tình quê: Duy Khánh
- Nước mắt quê hương: Châu Kỳ
- Tình hoài hương/ Trả lại em yêu: Phạm Duy
- Đường xưa lối cũ: Hoàng Thi Thơ
- Tàu đêm năm cũ/ Đò chiều/ Nửa đêm ngoài phố: Trúc Phương
- Nắng chiều: Lê Trọng Nguyễn
- Đưa em vào hạ: Trầm Tử Thiêng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Khi em về