28/01/2022 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thanh Thảo hồ
宿青草湖

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 18:24

 

Nguyên tác

洞庭猶在目,
青草續為名。
宿槳依農事,
郵簽報水程。
寒冰爭倚薄,
雲月遞微明。
湖雁雙雙起,
人來故北征。

Phiên âm

Động Đình do tại mục,
Thanh Thảo tục vi danh.
Túc tưởng y nông sự,
Bưu thiêm báo thuỷ trình.
Hàn băng tranh ỷ bạc,
Vân nguyệt đệ vi minh.
Hồ nhạn song song khởi,
Nhân lai cố bắc chinh.

Dịch nghĩa

Trước mắt là hồ Động Đình,
Thanh Thảo nhờ đó mà mang tên.
Ngừng chèo nhờ vào việc nông,
Tờ niêm yết báo lộ trình đi sông.
Giá lạnh mới kết mỏng,
Trăng mây che nên mờ mờ nơi xa.
Nhạn trên hồ từng cặp vung trời,
Người tới nên chúng về phương bắc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hồ Động ngay trước mắt,
Thanh Thảo tiếp mang tên.
Ngưng chèo việc nông gửi,
Đường sông giấy đưa xem.
Băng lạnh cố lấn tới,
Trăng mây thấy nhập nhèm.
Trên hồ, từng cặp nhạn,
Người tới, phía bắc lên.
(Năm 769)

Nguyên chú: “Trùng hồ, nam Thanh Thảo, bắc Động Đình” 重湖,南青草,北洞庭 (Hai hồ liền nhau, nam là Thanh Thảo, bắc là Động Đình).

Hồ Thanh Thảo bắc liền với Động Đình, nam tiếp Tiêu Tương, đông giáp sông Mịch La, hai mùa hạ và thu nước lớn nên hợp với Động Đình làm một. Khi nước rút, hồ này cạn trước, nên cây cỏ mọc trên hồ nên mang tên là Thanh Thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Túc Thanh Thảo hồ