28/07/2021 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích biệt
惜別

Tác giả: Triệu Thịnh mẫu - 趙晟母

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2019 20:30

 

Nguyên tác

暖有花枝冷有冰,
佳人后會卻無憑。
預愁離別苦相對,
挑儘漁陽一夜燈。

Phiên âm

Noãn hữu hoa chi lãnh hữu băng,
Giai nhân hậu hội khước vô bằng.
Dự sầu ly biệt khổ tương đối,
Khiêu tận Ngư Dương[1] nhất dạ đăng.

Dịch nghĩa

Trời ấm thì có hoa trên cành, trời lạnh thì có băng
Cuộc gặp gỡ sau này với người đẹp, làm gì có bằng cớ chắc chắn
Đã dự cảm rằng xa nhau là chỉ có sầu khổ, mà giờ ngồi mặt nhìn mặt thế này
Khêu cho tận hết bấc, ngọn đèn Ngư Dương thắp suốt năm canh

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lạnh có băng, ấm có hoa
Gặp lại người đẹp hoạ là mảy may
Mặt nhìn tỏ mặt nhau đây
Rồi xa, sầu nhớ, lòng này thêm đau
Ngư Dương thắp suốt đêm thâu
Đèn khêu tỏ ngọn, nhìn nhau canh trường
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
[1] Tên quận, nay là huyện Mật Vân, tây nam thành phố Bắc Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Thịnh mẫu » Tích biệt