04/07/2022 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu hữu nhân túc
招友人宿

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 09:55

 

Nguyên tác

銀地無塵金菊開,
紫梨紅棗墮莓苔。
一泓秋水一輪月,
今夜故人來不來?

Phiên âm

Ngân địa vô trần kim cúc khai,
Tử lê hồng tảo đoạ môi đài.
Nhất hoằng thu thuỷ nhất luân nguyệt,
Kim dạ cố nhân lai bất lai?

Dịch nghĩa

Đất bạc sạch không một hạt bụi, có hoa cúc vàng đang nở,
Có lê tía, táo hồng rụng trên sân rêu.
Có ao thu nước trong suốt, có vầng trăng tròn,
Vậy đêm nay ông bạn thân thiết có lại không nào?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất dọn sạch cúc đang độ nở
Đầy sân rêu lê tía, táo hồng
Có trăng tròn, có nước trong
Bạn thân có lại hay không đêm này?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Chiêu hữu nhân túc