20/06/2021 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nhân tà
宮人斜

Tác giả: Ung Dụ Chi - 雍裕之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 05:32

 

Nguyên tác

幾多紅粉委黃泥,
野鳥如歌又似啼。
應有春魂化為燕,
年來飛入未央棲。

Phiên âm

Kỷ đa hồng phấn uỷ hoàng nê,
Dã điểu như ca hựu tự đề.
Ưng hữu xuân hồn hoá vi yến,
Niên lai phi nhập Vị Ương thê.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Đã bao hồng phấn lấp dưới bùn
Như ca như khóc lũ chim rừng
Hồn xuân mong hoá thành cánh yến
Năm sau bay đậu Vị Ương cung
Cung nhân tà là nghĩa địa chôn các cung nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Dụ Chi » Cung nhân tà