06/08/2021 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quen

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:36

 

Hồ tù, uế khí vây
liễu vẫn ngả bóng ngày
lá mởn xanh rỡn gió
hồn nhiên sao cỏ cây
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Quen