19/08/2022 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kích cổ 5
擊鼓 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:25

 

Nguyên tác

于嗟闊兮,
不我活兮。
于嗟洵兮,
不我信兮。

Phiên âm

Hu ta khoát hề!
Bất ngã hoạt hề!
Hu ta tuân hề!
Bất ngã thân hề!

Dịch nghĩa

Than ôi lời hẹn ước xưa trong lúc xa cách!
Thì nay ta lại không được sống sót (ta đành phụ bỏ nàng).
Than ôi, lời hẹn ước đáng tin kia,
Ta chẳng thể thi hành được nữa!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ôi lời hẹn trước khi xa cách,
Đành phụ nàng ta thác từ đây!
Đáng tin lời hẹn bấy nay,
Không thi hành được mảy may với nàng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hu ta: lời than.
khoát: là.
khiết khoát: ý nói xa cách.
hoạt: sống.
tuân: lời hẹn ước, đáng tin.
thân: thi hành lời hẹn ước đáng tin.

Nói rằng: ngày xưa, trước lúc xa cách, đã có lời thề ước với nhau như thế, nhưng nay thì ta không còn sống sót để trở về với nàng. Đã có lòng tín nhiệm là sống với nhau đến già như thế, nhưng nay ta chẳng toại nguyện, tức là ta phải chết mất, không đặng sống còn để về ở với nàng cho trọn lời ước cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Kích cổ 5