18/09/2020 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái núi

Tác giả: Duyên Anh - Vũ Mộng Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 15:13

 

Núi cao, trái núi thật cao
Không nghe giun dế lao xao điệu kèn
Núi im, trái núi thật im
Không nghe cú rúc, rắn gầm, sói tru
Núi to, trái núi thật to
Một hôm bắt tiếng hư vô gọi mình
Nguồn: Duyên Anh, Em, tôi, Sàigòn và Paris, Người Dân xuất bản, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duyên Anh » Trái núi