17/06/2024 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung ngẫu thành (Bội kiếm huề thư đảm khí thô)
舟中偶成(佩劍攜書膽氣粗)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 06:05

 

Nguyên tác

佩劍攜書膽氣粗,
海山萬里片帆孤。
途中日月三冬過,
客裡親朋一字無。
異境每驚新歲月,
扁舟重憶舊江湖。
四方壯志平生有,
此去寧辭我僕痡。

Phiên âm

Bội kiếm huề thư đảm khí thô,
Hải sơn vạn lý phiến phàm cô.
Đồ trung nhật nguyệt tam đông quá,
Khách lý thân bằng nhất tự vô.
Dị cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt,
Biển chu trùng ức cựu giang hồ.
Tứ phương tráng chí bình sinh hữu,
Thử khứ ninh từ ngã bộc phô[1]?

Dịch nghĩa

Đeo gươm, cắp sách kể cũng to gan lớn mật,
Biển núi muôn dặm, với cánh buồm trơ trọi!
Trên đường đi, tháng ngày trôi quá ba đông rồi,
Nơi đất khách, chẳng có tin nào của bà con, bạn bè.
Giữa cảnh lạ, rất e ngại mỗi khi sang năm mới,
Trong thuyền nhỏ, lại như thú chơi sông hồ thời xưa.
Tráng chí bốn phương, vốn ta sẵn có,
Chuyến này, không lẽ vì đầy tớ ta mệt, mà từ chối?

Bản dịch của Xuân Diệu

Cắp sách đeo gươm chí khí hùng,
Biển non muôn dặm chiếc buồm dong.
Đường đi ngày tháng ba năm quá,
Đất khách thân bằng một chữ trông.
Cảnh lạ thưởng kinh khi Tết đến,
Thuyền con lại nhớ thuở bình bồng.
Bốn phương tráng chí ta hằng có,
Chẳng lẽ phen này lại chối "không"!
[1] Rút từ câu: “Ngã bộc phô hĩ” 我僕痡矣 (Đầy tớ ta mệt rồi) trong Kinh thi, chối “không” là dịch ý, vì tác giả tự nói. Nguyễn Trãi toàn tập phiên âm là “ngã bộc bô”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Chu trung ngẫu thành (Bội kiếm huề thư đảm khí thô)