02/08/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cưu mộc 1
樛木 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:24

 

Nguyên tác

南有樛木、
葛藟纍之。
樂只君子、
福履綏之。

Phiên âm

Nam hữu cưu mộc,
Cát luỹ lôi chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý tuy chi.

Dịch nghĩa

Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm kết leo lên.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc sẽ đưa đến để bà sống yên ổn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi nam có gốc cây sà,
Sắn bìm đùm bọc rườm rà quấn đeo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào sống yên.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- nam: núi nam.
- cưu mộc: cây cong sà xuống.
- luỹ: một loại dây sắn.
- lôi: kết vào.
- chỉ: tiếng trợ ngữ từ.
- quân tử: các người thiếp chỉ Hậu phi là quân tử, cũng như nói tiểu quân nội tử.
- lý: lộc.
- tuy: yên.

Hậu phi năng thi ân cho các người thiếp dưới mình mà không có lòng đố kỵ ghen tương, cho nên các người thiếp mến đức hạnh của bà Hậu phi mà nguyền chúc rằng: Núi nam có cây sà xuống, vui mừng thay bà Hậu phi! Thì bà được sống yên với nhiều phúc lộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cưu mộc 1