24/01/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật bài 3

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2007 17:39

 

Vuỗn sinh lẩn thẩn mấy già,
Mọi sự đều nên "thuấn nhược đa".
Bà ngựa dầu lành, nào Bá Nhạc,
Cái gươm nhẫn có, thiếu Trương Hoa.
Ngon mùi đạo, phiến hoàng quyển,
Tả lòng sấu, chén tử hà.
Phong nguyệt dầu ta ai kẻ đoán,
Được ngâm nga ắt sá ngâm nga.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tự thuật bài 3